Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 19
49. évfolyam
2006. január 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 109/2006/EK rendelete (2006. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 110/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a Közösségből harmadik országokba irányuló olívaolaj-exportra vonatkozó kiviteli engedélyekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

3

  

A Bizottság 111/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

4

  

A Bizottság 112/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 93/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

6

  

A Bizottság 113/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 94/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

8

  

A Bizottság 114/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

10

 

*

A Bizottság 2006/8/EK irányelve (2006. január 23.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/25/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 23.) a belső eljárási szabályzata módosításáról

20

  

2006/26/EK

 

*

A Bizottság Ajánlása (2006. január 18.) a gabonafélékben és egyes egyéb növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2006. évi összehangolt közösségi megfigyelési programról és a 2007. évi nemzeti megfigyelési programokról (az értesítés a C(2006) 11. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2006/27/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a C(2006) 16. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2006/28/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 18.) az egyes szarvasmarhaféléknél használt füljelző alkalmazására megállapított maximális időtartam meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 43. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/29/KKBP közös álláspontja (2006. január 23.) a volt Jugoszláviába irányuló fegyverkivitelről szóló 96/184/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

34

 

*

A Tanács 2006/30/KKBP közös álláspontja (2006. január 23.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról és kiegészítéséről

36

 

*

A Tanács 2006/31/KKBP közös álláspontja (2006. január 23.) a Libériával szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal