Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 17
49. évfolyam
2006. január 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 101/2006/EK rendelete (2006. január 20.) az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára kivetett végleges dömpingellenes és kiegyenlítő vámnak a Brazíliából és Izraelből szállított polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára (függetlenül attól, hogy Brazíliából vagy Izraelből származóként jelölték-e meg) történő kiterjesztéséről szóló 1975/2004/EK és 1976/2004/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 102/2006/EK rendelete (2006. január 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 103/2006/EK rendelete (2006. január 20.) a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó kiegészítő rendelkezések elfogadásáról

6

  

A Bizottság 104/2006/EK rendelete (2006. január 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

9

  

A Bizottság 105/2006/EK rendelete (2006. január 20.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

11

  

A Bizottság 106/2006/EK rendelete (2006. január 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

13

  

A Bizottság 107/2006/EK rendelete (2006. január 20.) az egyes gombakonzervek behozatalára a 2006. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/22/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 20.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az 1095/2005/EK rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám kiterjesztése alól egyes feleknek adott felmentésről, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám kifizetése alól a 88/97/EK rendelet alapján egyes feleknek adott felmentés hatálytalanításáról (az értesítés a C(2006) 54. számú dokumentummal történt)

16

  

2006/23/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 20.) Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/710/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 61. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2006/24/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 20.) Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/710/EK határozat második módosításáról (az értesítés a C(2006) 62. számú dokumentummal történt) (1)

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal