Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 15
49. évfolyam
2006. január 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 85/2006/EK rendelete (2006. január 17.) a Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről és a végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 86/2006/EK rendelete (2006. január 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

*

A Bizottság 87/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a görög intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

26

 

*

A Bizottság 88/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a spanyol intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

28

 

*

A Bizottság 89/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a tyúkok szabadtartásának korlátozása esetén a 2295/2003/EK rendeletnek a tojás forgalmazása során alkalmazható megjelölések tekintetében történő módosításáról

30

  

A Bizottság 90/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

32

  

A Bizottság 91/2006/EK rendelete (2006. január 19.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 17. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

34

  

A Bizottság 92/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a cukorágazatban 2006. január 20-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

35

  

A Bizottság 93/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

37

  

A Bizottság 94/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

39

  

A Bizottság 95/2006/EK rendelete (2006. január 19.) az AKCS-TOT és EK-TOT vegyes származású cukorra, illetve cukor és kakaó keverékeire vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

42

  

A Bizottság 96/2006/EK rendelete (2006. január 19.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

43

  

A Bizottság 97/2006/EK rendelete (2006. január 19.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

44

  

A Bizottság 98/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

45

  

A Bizottság 99/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

46

  

A Bizottság 100/2006/EK rendelete (2006. január 19.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

47

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/20/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 23.) a 2005/59/EK határozat klasszikus sertéspestis Szlovákiában végrehajtandó felszámolási tervének területi hatálya tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5632. számú dokumentummal történt)

48
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal