Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 14
49. évfolyam
2006. január 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 77/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 78/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az 1065/2005/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 79/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az 1062/2005/EK rendeletnek az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság 80/2006/EK rendelete (2006. január 18.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozsnak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

5

 

*

A Bizottság 81/2006/EK rendelete (2006. január 18.) a baromfik szabadtartásának korlátozása esetén az 1538/91/EGK rendeletnek a baromfihús forgalmazása során alkalmazható megjelölések tekintetében történő módosításáról

8

  

A Bizottság 82/2006/EK rendelete (2006. január 18.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

10

  

A Bizottság 83/2006/EK rendelete (2006. január 18.) a 2006. január 19-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

12

 

*

A Bizottság 84/2006/EK rendelete (2006. január 18.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 130/2005 határozata (2005. október 21.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

16

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 131/2005 határozata (2005. október 21.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

18

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 132/2005 határozata (2005. október 21.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

20

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 133/2005 határozata (2005. október 21.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

21

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 134/2005 határozata (2005. október 21.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról

22

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 135/2005 határozata (2005. október 21.) az EGT-megállapodásnak a négy szabadságon kívül eső meghatározott területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

24
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal