Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 12
49. évfolyam
2006. január 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 73/2006/EK rendelete (2006. január 13.) a Belaruszból, Bulgáriából, Észtországból, Horvátországból, Líbiából, Litvániából, Romániából és Ukrajnából származó karbamid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint az ezen behozatalra kivetett ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről szóló 92/2002/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 74/2006/EK rendelete (2006. január 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 75/2006/EK rendelete (2006. január 17.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

5

 

*

A Bizottság 76/2006/EK rendelete (2006. január 17.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 61. alkalommal történő módosításáról

7

 

*

A Bizottság 2006/5/EK irányelve (2006. január 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a varfarin hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 2006/6/EK irányelve (2006. január 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tolilfluanid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal