Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 11
49. évfolyam
2006. január 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 63/2006/EK rendelete (2006. január 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 64/2006/EK rendelete (2006. január 16.) az 1695/2005/EK rendeletnek a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 65/2006/EK rendelete (2006. január 13.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

4

 

*

A Bizottság 66/2006/Euratom rendelete (2006. január 16.) a kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag szállításának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről

6

  

A Bizottság 67/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

9

 

*

A Bizottság 68/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról szóló 2488/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

  

A Bizottság 69/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

13

  

A Bizottság 70/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

  

A Bizottság 71/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 9/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

17

  

A Bizottság 72/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 2132/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/16/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 5.) a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermája Közösségbe való behozatalának feltételeiről szóló 88/407/EGK tanácsi irányelv B. mellékletének és a 2004/639/EK határozat II. mellékletének a módosításáról (az értesítés a C(2005) 5840. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2006/17/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 11.) a 2003-as csatlakozási okmány V. melléklete A. függelékének egyes cseh köztársasági hús- és tejágazatbeli létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 6052. számú dokumentummal történt) (1)

33

  

2006/18/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 16.) a vállalkozáspolitikai csoport létrehozásáról szóló 2000/690/EK határozatnak az érvényességi idő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal