Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 8
49. évfolyam
2006. január 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 38/2006/EK rendelete (2006. január 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 39/2006/EK rendelete (2006. január 12.) az 1282/2001 rendelettől a 2005/2006-os borászati évre vonatkozó szüreti és termelési jelentés benyújtási határideje tekintetében való eltérésről

3

 

*

A Bizottság 40/2006/EK rendelete (2006. január 10.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 4045/89/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 4/2004/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 41/2006/EK rendelete (2006. január 12.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

22

  

A Bizottság 42/2006/EK rendelete (2006. január 12.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

24

  

A Bizottság 43/2006/EK rendelete (2006. január 12.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

32

  

A Bizottság 44/2006/EK rendelete (2006. január 12.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

34

  

A Bizottság 45/2006/EK rendelete (2006. január 12.) a borágazatban az export-visszatérítések rögzítéséről szóló 2805/95/EK bizottsági rendelet módosításáról

35

  

A Bizottság 46/2006/EK rendelete (2006. január 12.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

38

  

A Bizottság 47/2006/EK rendelete (2006. január 12.) a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

39

  

A Bizottság 48/2006/EK rendelete (2006. január 12.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

40

  

A Bizottság 49/2006/EK rendelete (2006. január 12.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

42

  

A Bizottság 50/2006/EK rendelete (2006. január 12.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

43

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Parlament és Tanács

  

2006/12/EK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2005. november 17.) az EU Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről

44

  

Bizottság

  

2006/13/EK

 

*

Az EK-Feröer-szigetek vegyes bizottság 2/2005 határozata (2005. december 8.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás állatorvosi kérdések tekintetében történő kiegészítéséről szóló jegyzőkönyv végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról szóló 1/2001 határozat módosításáról

46
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal