Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 7
49. évfolyam
2006. január 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 33/2006/EK rendelete (2006. január 9.) a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek importjára a 2074/2004/EK rendelettel bevezetett végleges dömpingellenes intézkedések kiterjesztéséről a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságból szállított azonos termék importjára

1

  

A Bizottság 34/2006/EK rendelete (2006. január 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 35/2006/EK rendelete (2006. január 11.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., V. és VII. mellékletének módosításáról

8

 

*

A Bizottság 36/2006/EK rendelete (2006. január 10.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

15

  

A Bizottság 37/2006/EK rendelete (2006. január 11.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/9/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 6.) a 79/542/EGK tanácsi határozat I. mellékletének az élő állatok Bulgáriából és Romániából Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságon, Szerbián és Montenegrón keresztül történő szállítására vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében való módosításáról (az értesítés a C(2005) 5885. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2006/10/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 10.) a 2002/53/EK irányelvvel összhangban a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében szereplő, MON 810 fajtájú, géntechnológiával módosított kukoricahibrid vetőmagjai görögországi forgalmazásának átmeneti megtiltásáról (az értesítés a C(2005) 5964. számú dokumentummal történt)

27

  

2006/11/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 11.) a nagy patogenitású madárinfluenza Horvátországban való előfordulásának gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2005/749/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2005/758/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 6025. számú dokumentummal történt) (1)

29

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Libériával kapcsolatos további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. december 12-i 2024/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 326., 2005.12.13.)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal