Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 5
49. évfolyam
2006. január 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 21/2006/EK rendelete (2006. január 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 22/2006/EK rendelete (2006. január 9.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 23/2006/EK rendelete (2006. január 9.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendelet nyolcadik módosításáról

8

 

*

A Bizottság 2006/2/EK irányelve (2006. január 6.) a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

10

 

*

A Bizottság 2006/3/EK irányelve (2006. január 9.) a textiltermékek elnevezéséről szóló 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/6/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2005. december 12.) a fogyatékossággal élő, illetve súlyos vagy elhúzódó betegségben szenvedő túlélő házastárs nyugdíját kiegészítő pénzügyi támogatás nyújtása részletes szabályainak rögzítéséről

15

  

Bizottság

  

2006/7/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 9.) a harmadik országokból származó toll behozatalával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 33. számú dokumentummal történt) (1)

17

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló, 2005. december 12-i 2005/889/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (HL L 327., 2005.12.14.)

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal