Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 4
49. évfolyam
2006. január 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 17/2006/EK rendelete (2006. január 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 18/2006/EK rendelete (2006. január 6.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 19/2006/EK rendelete (2006. január 6.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Jordániából származó egyes mezőgazdasági termékek közösségi vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

7

  

A Bizottság 20/2006/EK rendelete (2006. január 6.) a gabonaágazatban 2006. január 7-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

10

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal