Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 2
49. évfolyam
2006. január 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 3/2006/EK rendelete (2006. január 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 4/2006/EK rendelete (2006. január 4.) a 2375/2002/EK rendelet által meghatározott, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló vámkontingens III. alkontingensének keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/2/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 21.) a tagállamok halászati ellenőrzési programjához nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló 2004/465/EK határozat módosításáról

4
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal