Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 349
48. évfolyam
2005. december 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2187/2005/EK rendelete (2005. december 21.) a Balti-tenger, a BĂŚltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1434/98/EK rendelet módosításáról és a 88/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/964/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 21.) a multicsip integrált áramkörök (MCP-k) vámmentes kezeléséről szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő elfogadásáról (1)

24

  

Fordítás Megállapodás a multicsip integrált áramkörök (MCP-k) vámmentes kezeléséről (1)

25

  

Bizottság

Az Európai Közösségek Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottsága

  

2005/965/EK

 

*

203. határozat (2005. május 26.) az 574/72/EGK tanácsi rendelet 94. cikkének (4) bekezdésében és 95. cikkének (4) bekezdésében meghatározott listák összeállítására vonatkozó 1998. június 11-i 170. határozat felülvizsgálásáról (2)

27

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/966/KKBP határozata (2005. november 14.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójában (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

30

  

Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójában (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) történő részvételéről

31

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője megbízatásának módosításáról szóló, 2005. november 24-i 2005/825/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (HL L 307., 2005.11.25.)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 
 

(2)

EGT vonatkozású és az EU-Svájc megállapodást érintő szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.
Ez a lapszám zárja a 2004. évi L sorozatot.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal