Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 346
48. évfolyam
2005. december 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2169/2005/EK rendelete (2005. december 21.) az euro bevezetéséről szóló 974/98/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 2170/2005/EK rendelete (2005. december 28.) a félig vagy teljesen hántolt rizsre a 2005. szeptember 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

6

 

*

A Bizottság 2171/2005/EK rendelete (2005. december 23.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

 

*

A Bizottság 2172/2005/EK rendelete (2005. december 23.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

10

 

*

A Tanács 2005/93/EK irányelve (2005. december 21.) a 69/169/EGK irányelvnek a Finnországba történő sörbehozatal ideiglenes mennyiségi korlátozásának tekintetében történő módosításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/952/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló 2001/264/EK határozat módosításáról

18

  

2005/953/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 20.) az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Thaiföld közötti, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

24

  

Megállapodás levélváltás formájában az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Thaiföld között

26

 

*

Tájékoztató az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Thaiföld között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló 2005/953/EK tanácsi határozat hatálybalépéséről

30

  

2005/954/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 21.) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) létrehozó megállapodásnak a Bankot a Mongóliában történő műveletek finanszírozására felhatalmazó módosításáról

31

  

Bizottság

  

2005/955/EK

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás által létrehozott Mezőgazdasági Vegyes Bizottság 3/2005 határozata (2005. december 19.) a megállapodáshoz csatolt 1. és 2. mellékletnek az Európai Unió bővítését követően történő kiigazításáról

33

  

2005/956/EK

 

*

A mezőgazdasági vegyes bizottság 4/2005 határozata (2005. december 19.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 9. melléklete 1. függelékének módosításáról

44

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2005/957/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPAT/1/2005 határozata (2005. december 7.) az Európai Uniónak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő rendőri tanácsadó csoportja (EUPAT) vezetőjének kinevezéséről

46

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az Albán Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elveket meghatározó keretmegállapodásról szóló, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás jegyzőkönyve hatálybalépésének időpontjáról szóló tájékoztatóhoz (Ez a szöveg hatályon kívül helyezi a 2005. augusztus 11-i Hivatalos Lap L 208. számának 19. oldalán kihirdetett szöveget, és annak helyébe lép.)

47
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal