Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 345
48. évfolyam
2005. december 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2165/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 2166/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a Kantábriai-tenger és az Ibériai-félsziget nyugati részének déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományának helyreállítását célzó intézkedésekről, valamint a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Tanács 2167/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1467/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 2168/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a Kohéziós Alap finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1831/94/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Tanács 2005/92/EK irányelve (2005. december 12.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelvnek a HÉA minimális általános adómértéke alkalmazásának időtartama vonatkozásában történő módosításáról

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/948/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 20.) az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti, levélváltás formájában létrejött megállapodás aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról

21

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság között, a textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti megállapodás

23

  

Bizottság

  

2005/949/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 23.) a Prunus domestica, a Prunus persica (L.) Batsch, a Malus Mill. és a Rubus idaeus L. szaporító- és ültetvényanyagain a 92/34/EGK tanácsi irányelv alapján 2002-ben, 2003-ban és 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2006-ban való folytatásáról

28

  

2005/950/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 23.) a 2003/135/EK határozatnak az Észak-Rajna-Vesztfália és Rajna-vidék-Pfalz szövetségi államok (Németország) egyes területeire érvényes, a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5621. számú dokumentummal történt)

30

  

Európai Központi Bank

  

2005/951/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2005. december 15.) az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/15)

33

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelethez (HL L 357., 2002.12.31.)

35
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal