Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 344
48. évfolyam
2005. december 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2110/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről (1)

15

 

*

A Tanács 2112/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről

23

  

EGT vonatkozású szöveg

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2113/2005/EK határozata (2005. december 14.) a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (1)

34

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/82/EK irányelve (2005. december 14.) a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (1)

38

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/84/EK irányelve (2005. december 14.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal történő módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és gyermekápolási cikkek)

40

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/88/EK irányelve (2005. december 14.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról (1)

44

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/928/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 20.) a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról (az értesítés a C(2005) 5503. számú dokumentummal trötént) (1)

47

 
  

Helyesbítés

 
 

*

Helyesbítés a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 255., 2005.9.30.)

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal