Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 337
48. évfolyam
2005. december 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2103/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a 3605/93/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 2104/2005/EK, Euratom rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott súlyozási együtthatóknak 2005. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

7

  

A Bizottság 2105/2005/EK rendelete (2005. december 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

 

*

A Bizottság 2106/2005/EK rendelete (2005. december 21.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet IAS 39 Nemzetközi Számviteli Standard tekintetében történő módosításáról (1)

16

 

*

A Bizottság 2107/2005/EK rendelete (2005. december 21.) a tejágazatra vonatkozó 174/1999/EK, 2771/1999/EK, 2707/2000/EK, 214/2001/EK és 1898/2005/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 2108/2005/EK rendelete (2005. december 21.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő 80000 tonna közönséges búza, 80000 tonna kukorica és 40000 tonna árpa portugál piacra való átszállításáról és ott történő értékesítéséről szóló 923/2005/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 2109/2005/EK rendelete (2005. december 21.) az Egyesült Királyságban a marhahúspiacra alkalmazandó kivételes támogatási intézkedések elfogadásáról szóló 716/96/EK rendelet módosításáról

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/923/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 2.) az Alpesi Egyezmény talajvédelemről szóló jegyzőkönyvének, energiáról szóló jegyzőkönyvének és idegenforgalomról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő aláírásáról

27

  

Jegyzőkönyv az 1991-es Alpesi Egyezmény talajvédelem területén történő alkalmazásáról

29

  

Jegyzőkönyv az 1991-es Alpesi Egyezmény energiapolitika területén történő alkalmazásáról

36

  

Jegyzőkönyv az 1991-es Alpesi Egyezmény turizmus területén történő alkalmazásáról

43

  

Bizottság

  

2005/924/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikke e) pontja által előírt, a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásnak megfelelő kedvezményezett országok listájáról

50

  

2005/925/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2005. december 14.) a 95/53/EK tanácsi rendelettel összhangban a takarmányozás 2006. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról

51

  

2005/926/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) az olaszországi kis patogenitású madárinfluenza-fertőzések megfékezésére szolgáló kiegészítő intézkedésekről és a 2004/666/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 5566. számú dokumentummal történt) (1)

60

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/927/KKBP határozata (2005. december 21.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

71

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal