Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 335
48. évfolyam
2005. december 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2092/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2093/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 2094/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a cirok harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat megnyitásáról

4

 

*

A Bizottság 2095/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a dohányra vonatkozó információk közlését illetően a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 2096/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról (1)

13

 

*

A Bizottság 2097/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a Litvánia lobogója alatt a NAFO 3L övezetben közlekedő hajók norvég garnélára vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

31

 

*

A Bizottság 2098/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a Dánia lobogója alatt az ICES IIIa övezetben közlekedő hajók sprottnira vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

32

 

*

A Bizottság 2099/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a Spanyolország lobogója alatt az ICES Vb (közösségi vizek), VI, VII, XII és XIV övezetben közlekedő hajók szürke tőkehalra vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

33

 

*

A Bizottság 2100/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 60. alkalommal történő módosításáról

34

  

A Bizottság 2101/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

36

  

A Bizottság 2102/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

38

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/919/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. december 14.) a külföldi kereskedelmi vásárokon részt vevő vállalatoknak közvetlen adózási ösztönzők formájában nyújtott állami támogatási programról (az értesítés a C(2004) 4746. számú dokumentummal történt) (1)

39

  

2005/920/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. július 20.) Németország által a Greußener Salamifabrik GmbH húsfeldolgozó üzem javára nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2005) 2725. számú dokumentummal történt)

48

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2005/921/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL Kinshasa/2/2005 határozata (2005. november 22.) az EU kinshasai (KDK) rendőri missziója, az EUPOL Kinshasa misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

57

  

2005/922/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPM/1/2005 határozata (2005. november 25.) az Európai Unió Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziója (EUPM) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának kinevezéséről

58

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéből és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről szóló, 2005. december 19-i 2084/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 333., 2005.12.20.)

59

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal