Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 333
48. évfolyam
2005. december 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2077/2005/EK rendelete (2005. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 2078/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 2079/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a 883/2001/EK rendeletnek, az 1037/2001/EK tanácsi rendeletnek és a 2303/2003/EK rendeletnek a borokra vonatkozó tanúsítványokkal, a borok címkézésével és a borászati eljárásokkal kapcsolatos egyes eltérések meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 2080/2005/EK rendelete (2005. december 19.) az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezetei, azok munkaprogramjai és finanszírozása tekintetében a 865/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 2081/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a Thaiföldről származó maniókára vonatkozó 2006. évi közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

19

 

*

A Bizottság 2082/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a Belaruszból, Bulgáriából, Észtországból, Horvátországból, Litvániából, Líbiából, Romániából és Ukrajnából származó karbamid behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről, a bulgáriai exportáló termelő által felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról és az Egyiptomból, valamint Lengyelországból származó karbamid behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló 1497/2001/EK rendelet módosításáról

26

 

*

A Bizottság 2083/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (1)

28

  

A Bizottság 2084/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

30

  

A Bizottság 2085/2005/EK rendelete (2005. december 19.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005 decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

32

  

A Bizottság 2086/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005 decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

34

  

A Bizottság 2087/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2005 decemberében rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

36

  

A Bizottság 2088/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló, 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedély iránt 2005 decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

38

  

A Bizottság 2089/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2006. január 1 és március 31. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2005 decemberében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

40

  

A Bizottság 2090/2005/EK rendelete (2005. december 19.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

42

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/914/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 21.) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást módosításáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

44

  

Jegyzőkönyv a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás módosításáról

45

  

Megállapodás, amely levélváltás formájában jőtt létre a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukornak és cukortermékeknek a Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens tekintetében az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás módosításáról

46

  

Bizottság

  

2005/915/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 16.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus és Litvánia számára a 2003. január 1-je és 2004. május 1-je között felhalmozódott készletek tekintetében az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 1999/105/EK tanácsi irányelvtől való eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 5160. számú dokumentummal történt)

49

  

2005/916/EK

 

*

1/2005 határozat az Európai Közösség és Ausztrália közötti, megfelelőségértékelésre, igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint létrehozott vegyes bizottság részéről (2005. november 11.) egy megfelelőségértékelési testületnek a gépjárműipari termékekre vonatkozó ágazati melléklet listájára történő felvételének hatályba léptetéséről

51

  

2005/917/EK

 

*

2/2005 határozat az Európai Közösség és Ausztrália közötti megfelelőségértékelésre, igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint létrehozott vegyes bizottság részéről (2005. november 11.) egy megfelelőségértékelési testületnek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó ágazati melléklet listájára történő felvételének hatályba léptetéséről

53

  

Európai Központi Bank

  

2005/918/EK

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2005. december 9.) a 2006-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2005/14)

55

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal