Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 331
48. évfolyam
2005. december 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2059/2005/EK rendelete (2005. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2060/2005/EK rendelete (2005. december 16.) az 1065/2005/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

  

A Bizottság 2061/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 176. egyedi pályázati eljárás tekintetében

4

  

A Bizottság 2062/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 176. egyedi pályázati eljárás tekintetében

6

  

A Bizottság 2063/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 348. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

8

  

A Bizottság 2064/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 95. egyedi pályázati felhívásról

9

  

A Bizottság 2065/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 32. egyenkénti pályázati felhívásra

10

  

A Bizottság 2066/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 31. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

11

 

*

A Bizottság 2067/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a 92/2005/EK rendeletnek az állati melléktermékek helyettesítő ártalmatlanítási és felhasználási módjai tekintetében történő módosításáról (1)

12

  

A Bizottság 2068/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a 1982/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

16

  

A Bizottság 2069/2005/EK rendelete (2005. december 16.) az 1981/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

17

  

A Bizottság 2070/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések módosításáról

18

  

A Bizottság 2071/2005/EK rendelete (2005. december 16.) a gabona- és rizságazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

20

  

A Bizottság 2072/2005/EK rendelete (2005. december 16.) az egyes gabonaalapú feldolgozott termékekről és keveréktakarmányokról szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

23

 

*

A Bizottság 2005/91/EK irányelve (2005. december 16.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról (1)

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/910/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 12.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésétől és 3. cikkétől eltérő rendelkezéseket magában foglaló megállapodás Svájc Államszövetséggel való megkötésének a Németországi Szövetségi Köztársaság részére történő engedélyezéséről

28

  

2005/911/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 12.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésétől és 3. cikkétől eltérő rendelkezéseket magában foglaló megállapodás Svájc Államszövetséggel való megkötésének a Németországi Szövetségi Köztársaság részére történő engedélyezéséről

30

  

2005/912/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 12.) a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának kinevezéséről

32

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/913/KKBP együttes fellépése (2005. december 12.) az OPCW-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

34

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal