Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 329
48. évfolyam
2005. december 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2047/2005/EK rendelete (2005. december 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 2048/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

3

 

*

A Bizottság 2049/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozások által az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjak és az attól kapott adminisztratív segítség szabályainak megállapításáról (1)

4

  

A Bizottság 2050/2005/EK rendelete (2005. december 15.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

8

  

A Bizottság 2051/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

16

  

A Bizottság 2052/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

18

  

A Bizottság 2053/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

19

  

A Bizottság 2054/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a gabonaágazatban 2005. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

22

  

A Bizottság 2055/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

25

  

A Bizottság 2056/2005/EK rendelete (2005. december 15.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

27

  

A Bizottság 2057/2005/EK rendelete (2005. december 15.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

28

  

A Bizottság 2058/2005/EK rendelete (2005. december 15.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

29

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/905/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. október 17.) az Energiaközösséget létrehozó szerződés Európai Közösség általi aláírásáról

30

  

Bizottság

  

2005/906/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. március 16.) az Olaszország által a juhok kéknyelv-betegsége okozta károk kompenzálására a feldolgozó- és forgalmazószövetkezetek javára végrehajtani kívánt támogatási rendszerről (Szardínia tartomány, 2000. november 17-i 22. sz. törvény, 5. cikk) (az értesítés a C(2004) 471. számú dokumentummal történt)

31

  

2005/907/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. július 13.) a közös piaccal és az EGT-megállapodással megfelelő érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló 2002/191/EK határozat módosításáról (COMP/M.2139. sz. ügy - Bombardier/ADtranz) (az értesítés a C(2005) 2683. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2005/908/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 14.) a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5020. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2005/909/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 14.) a Bizottságnak nyújtott tanácsadásra, valamint a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeleti rendszerei közötti együttműködés elősegítésére szakértői csoport létrehozásáról

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal