Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 327
48. évfolyam
2005. december 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2025/2005/EK rendelete (2005. december 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2026/2005/EK rendelete (2005. december 13.) 2006-ra és az azt követő évekre vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes áruknak Törökországból az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 2027/2005/EK rendelete (2005. december 13.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Izlandról származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2006. évi vámkontingens megnyitásáról

5

 

*

A Bizottság 2028/2005/EK rendelete (2005. december 13.) 2006-ra vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról

7

 

*

A Bizottság 2029/2005/EK rendelete (2005. december 13.) 2006-ra vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

11

 

*

A Bizottság 2030/2005/EK rendelete (2005. december 13.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2006. évi vámkontingens megnyitásáról

13

 

*

A Bizottság 2031/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a Spanyolország lobogója alatt az ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X és XII övezetben (közösségi és nemzetközi vizeken) közlekedő hajóknak a nyálkásfejű halakra vonatkozó halászati tilalmáról

15

 

*

A Bizottság 2032/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a Spanyolország lobogója alatt az ICES V, VI, VII és XII övezetben (közösségi és nemzetközi vizeken) közlekedő hajóknak a fekete abroncshalra vonatkozó halászati tilalmáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

A Francia Köztársaságnak és a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés 35. cikkében említett jogi aktusokra vonatkozóan a Bíróság előzetes döntéshozatali hatáskörének az általuk történő elfogadásáról tett nyilatkozatával kapcsolatos tájékoztatás

19

  

Bizottság

  

2005/887/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 12.) a 2004/695/EK és 2004/840/EK határozatoknak az egyes tagállamok állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programjaira, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programjaira nyújtott 2005-ös közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4792. számú dokumentummal történt)

20

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/888/KKBP közös álláspontja (2005. december 12.) a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedésekről

26

 

*

A Tanács 2005/889/KKBP együttes fellépése (2005. december 12.) az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról

28

 

*

A Tanács 2005/890/KKBP határozata (2005. december 12.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli területének vezetése elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/179/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

33
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal