Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 326
48. évfolyam
2005. december 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2021/2005/EK rendelete (2005. december 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2022/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a legkülső régióknak szánt egyes mezőgazdasági termékek előzetes ellátási mérlegei tekintetében a 14/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 2023/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 2024/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a Libériával kapcsolatos további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

10

 

*

A Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/884/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 2.) a Cseh Köztársaság és Lengyelország Európai Unióhoz történő csatlakozásának az Odera védelmére létrehozott nemzetközi bizottságról szóló egyezményben és az Elba védelmére felállított nemzetközi bizottságról szóló egyezményben való európai közösségi részvételre gyakorolt hatásának megállapításáról

35

  

Bizottság

  

2005/885/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2005. december 7.) a Katrina hurrikán okozta ellátási zavarok következtében biztonsági olajkészletek felszabadításáról (az értesítés a C(2005) 4655. számú dokumentummal történt)

37

  

2005/886/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 9.) Ciprusnak és Máltának a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettség alól történő mentesítéséről (az értesítés a C(2005) 4756. számú dokumentummal történt) (1)

39

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal