Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 324
48. évfolyam
2005. december 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2013/2005/EK rendelete (2005. december 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2014/2005/EK rendelete (2005. december 9.) a közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről

3

 

*

A Bizottság 2015/2005/EK rendelete (2005. december 9.) az AKCS-országokból származó banánnak a banánra alkalmazandó vámtételekről szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelettel megnyitott vámkontingens keretében, 2006 januárjában és februárjában való behozataláról

5

 

*

A Bizottság 2016/2005/EK rendelete (2005. december 9.) a Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Szerbia és Montenegróból származó baby beef termékekre vonatkozóan 2006. évre megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 2017/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a NAFO 3M övezetben a tagállamok lobogója alatt hajózó hajóknak a vörös álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

19

 

*

A Bizottság 2018/2005/EK rendelete (2005. december 9.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 59. alkalommal történő módosításáról

21

  

A Bizottság 2019/2005/EK rendelete (2005. december 9.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

23

  

A Bizottság 2020/2005/EK rendelete (2005. december 9.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/877/EK

 

*

Az EK-Románia Társulási Tanács 3/2005 határozata (2005. július 5.) az Európa-megállapodás 3. jegyzőkönyvében meghatározott, feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi intézkedések előmozdításáról

26

 

*

Tájékoztató az Európa-megállapodás 3. jegyzőkönyvében meghatározott, feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi intézkedések előmozdításáról szóló, 2005. július 5-i 3/2005 EU-Románia társulási tanácsi határozat hatálybalépéséről

63

  

Bizottság

  

2005/878/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. június 30.) a Németország által a Herlitz-csoport számára nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 2212. számú dokumentummal történt) (1)

64

  

2005/879/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 8.) a hasított sertések szlovéniai osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4744. számú dokumentummal történt)

87

  

2005/880/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 8.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján egy Hollandia által kért eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4778. számú dokumentummal történt)

89

  

2005/881/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2005. december 8.) a 2494/95/EK tanácsi rendelet keretén belül a harmonizált fogyasztói árindexben az egészségügyi reformokra vonatkozó egyes kérdések kezeléséről és erre vonatkozóan egyedi végrehajtási intézkedésekről (1)

94

  

2005/882/EK

 

*

Az EK-EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság 6/2005 határozata (2005. október 4.) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról

96

  

2005/883/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 9.) Ukrajnában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 5385. számú dokumentummal történt) (1)

107

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal