Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 322
48. évfolyam
2005. december 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2001/2005/EK rendelete (2005. december 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 2002/2005/EK rendelete (2005. december 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló 1735/2005/EK, 1740/2005/EK és 1750/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 2003/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a 447/2004/EK rendeletnek a SAPARD program ex post értékelése tekintetében történő módosításáról

5

  

A Bizottság 2004/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a cukorágazatban 2005. december 9-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

7

  

A Bizottság 2005/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 2006/2005/EK rendelete (2005. december 8.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 14. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 2007/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

12

  

A Bizottság 2008/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

13

  

A Bizottság 2009/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 2010/2005/EK rendelete (2005. december 8.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

16

  

A Bizottság 2011/2005/EK rendelete (2005. december 8.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

17

  

A Bizottság 2012/2005/EK rendelete (2005. december 8.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/872/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 21.) a Cseh Köztársaság számára a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4421. számú dokumentummal történt)

19

  

2005/873/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 30.) a tagállamok által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2006-ra benyújtott programok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2005) 4621. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2005/874/EK

 

*

A Bizottság 3/2005 határozata (2005. október 25.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint bizonyos megfelelőségértékelési szerveknek a nyomástartó edényekről szóló ágazati melléklet listájára történő felvételéről

29

  

2005/875/EK

 

*

A Bizottság 4/2005 határozata (2005. október 25.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint egy megfelelőségértékelési szervnek a gépjárművekről szóló ágazati melléklet listájára történő felvételéről

31

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/876/IB határozata (2005. november 21.) a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről

33

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről szóló, 2005. december 7-i 1997/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 320., 2005.12.8.)

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal