Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 320
48. évfolyam
2005. december 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1987/2005/EK rendelete (2005. december 2.) az Oroszországból és a Kínai Népköztársaságból származó szemcsés politetrafluor-etilén (PTFE) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az erre megállapított ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 1988/2005/EK rendelete (2005. december 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 1989/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1164/2005/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 1990/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1165/2005/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 1991/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1166/2005/EK rendelet módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1992/2005/EK rendelete (2005. december 7.) az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1168/2005/EK rendelet módosításáról

25

 

*

A Bizottság 1993/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a maláta export-visszatérítésének az 1784/2003/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (4) bekezdése szerinti kiigazításáról

26

 

*

A Bizottság 1994/2005/EK rendelete (2005. december 7.) az export-visszatérítés előlegezésére nem jogosító alaptermékek rögzítéséről

30

 

*

A Bizottság 1995/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 1864/2004/EK rendelet módosításáról

34

  

A Bizottság 1996/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

37

  

A Bizottság 1997/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

39

  

A Bizottság 1998/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

42

  

A Bizottság 1999/2005/EK rendelete (2005. december 7.) azon mennyiségek rögzítéséről, amelyekre az 1279/98/EK rendelettel Bulgária és Románia számára megállapított, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek keretében a 2006. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan behozatali engedély iránti kérelmek nyújthatók be

44

  

A Bizottság 2000/2005/EK rendelete (2005. december 7.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

46

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/871/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 6.) az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 1999/105/EK tanácsi irányelvben előírt egyes kötelezettségek alól Dánia és Szlovénia felmentéséről (az értesítés a C(2005) 4727. számú dokumentummal történt)

50

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes, Romániából származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és a 2244/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 6-i 1986/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 319., 2005.12.7.)

52
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal