Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 319
48. évfolyam
2005. december 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1985/2005/EK rendelete (2005. december 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1986/2005/EK rendelete (2005. december 6.) egyes, Romániából származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és a 2244/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/869/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 2.) a 2005/62/EK határozatnak a Ciprus számára előírt átmeneti időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4630. számú dokumentummal történt)

7

  

2005/870/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 6.) Bulgária Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (az értesítés a C(2005) 4722. számú dokumentummal történt)

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal