Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 318
48. évfolyam
2005. december 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1979/2005/EK rendelete (2005. december 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1980/2005/EK rendelete (2005. december 5.) egy, a nyomelemek csoportjába tartozó takarmány-adalékanyag, valamint egy, a kötőanyagok és csomósodásgátlók csoportjába tartozó takarmány-adalékanyag engedélyezése feltételeinek módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1981/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a tartósított gombára vonatkozó autonóm vámkontingens 2006. január 1-jei megnyitásáról és kezeléséről

4

 

*

A Bizottság 1982/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingensek 2006. január 1-jétől történő megnyitásáról és kezeléséről

8

  

A Bizottság 1983/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

12

  

A Bizottság 1984/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

14

 

*

A Bizottság 2005/86/EK irányelve (2005. december 5.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kamfeklór tekintetében történő módosításáról (1)

16

 

*

A Bizottság 2005/87/EK irányelve (2005. december 5.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének ólom, fluor és kadmium tekintetében történő módosításáról (1)

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/866/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. december 1.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank and Financial Services Authority of Ireland külső könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

25

  

Bizottság

  

2005/867/EK

 

*

Az EK-Andorra vegyes Bizottság 1/2005 határozata (2005. október 10.)

26

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/868/KKBP együttes fellépése (2005. december 1.) a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról szóló 2005/355/KKBP együttes fellépésnek KDK védelmi minisztériuma fizetési láncának javítását célzó technikai segítségnyújtási projekt létrehozása tekintetében történő módosításáról

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal