Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 314
48. évfolyam
2005. november 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1952/2005/EK rendelete (2005. november 23.) a komló piacának közös szervezéséről és az 1696/71/EGK, az 1037/72/EGK, a 879/73/EGK és az 1981/82/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 1953/2005/EK rendelete (2005. november 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 1954/2005/EK rendelete (2005. november 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról és a támogatás kifizetése tekintetében az 1782/2003/EK rendelettől való eltérésről

10

  

A Bizottság 1955/2005/EK rendelete (2005. november 29.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. december 1-jétől31-ig terjedő időszakra

13

 

*

A Bizottság 1956/2005/EK rendelete (2005. november 29.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 58. alkalommal történő módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1957/2005/EK rendelete (2005. november 29.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/843/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (7) bekezdésével összhangban tett 2005. március 8-i tanácsi ajánlás eredményeként Magyarország által foganatosított intézkedések elégtelenségének a Szerződés 104. cikkének (8) bekezdésével összhangban történő megállapításáról

18

  

Bizottság

  

2005/844/Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 25.) az Európai Atomenergia-közösségnek a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezménybe való belépéséről

21

  

A nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény

22

  

2005/845/Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 25.) az Európai Atomenergia-közösségnek a nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén történő segítségnyújtásról szóló egyezményhez való csatlakozásáról

27

  

Egyezmény a nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén történő segítségnyújtásról

28

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/846/KKBP határozata (2005. november 29.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/440/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

35

 

*

A Tanács 2005/847/KKBP közös álláspontja (2005. november 29.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/725/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

41

 

*

A Tanács 2005/848/EK határozata (2005. november 29.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/722/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

46
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal