Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 312
48. évfolyam
2005. november 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1946/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1947/2005/EK rendelete (2005. november 23.) a vetőmagok piacának közös szervezéséről, valamint a 2358/71/EGK és a 1674/72/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

  

A Bizottság 1948/2005/EK rendelete (2005. november 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 1949/2005/EK rendelete (2005. november 28.) az 1917/2000/EK rendelet különleges mozgások és a javítási ügyletekkel kapcsolatos kereskedelem kizárása vonatkozásában történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1950/2005/EK rendelete (2005. november 28.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a gabonafélék, a rizs és a burgonyakeményítő piacáról szóló több rendelet kiigazításáról

18

  

A Bizottság 1951/2005/EK rendelete (2005. november 28.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

45

 

*

A Bizottság 2005/81/EK irányelve (2005. november 28.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint a 80/723/EGK irányelv módosításáról (1)

47

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Parlament

Tanács

Bizottság

  

2005/833/EK, Euratom

 

*

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság határozata (2005. november 4.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottsága tagjainak kinevezéséről

49

  

Tanács

  

2005/834/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) a fajtafenntartó tevékenységek harmadik országokban végzett ellenőrzéseinek egyenértékűségéről és a 2003/17/EK határozat módosításáról

51

  

2005/835/EK

 

*

A Tanács ajánlása (2005. november 14.) az európai levéltári együttműködés megerősítését szolgáló kiemelt cselekvésekről

55

  

2005/836/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2005 határozata (2005. november 16.) az Európai Uniónak a palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának kinevezéséről

57

  

2005/837/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2005. november 21.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

58

  

2005/838/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2005. november 24.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy francia tagjának kinevezéséről

59

  

Bizottság

  

2005/839/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. július 13.) amelyben vállalati összefonódást a közös piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánít a COMP/M.3625 - Blackstone/Acetex ügyben (az értesítés a C(2005) 2672. számú dokumentummal történt)

60

  

2005/840/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 25.) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések a tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló 2004/4/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4525. számú dokumentummal történt)

63

  

2005/841/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 28.) a Triticum durum fajhoz tartozó, a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról (az értesítés a C(2005) 4527. számú dokumentummal történt) (1)

65

  

2005/842/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2005) 2673. számú dokumentummal történt)

67

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal