Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 311
48. évfolyam
2005. november 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1936/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a 27/2005/EK rendeletnek a hering, a grönlandi laposhal és a polip tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 1937/2005/EK rendelete (2005. november 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1938/2005/EK rendelete (2005. november 25.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2006-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megállapításáról

6

  

A Bizottság 1939/2005/EK rendelete (2005. november 25.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1940/2005/EK rendelete (2005. november 25.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

11

  

A Bizottság 1941/2005/EK rendelete (2005. november 25.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

13

  

A Bizottság 1942/2005/EK rendelete (2005. november 25.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

15

  

A Bizottság 1943/2005/EK rendelete (2005. november 25.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 175. egyedi pályázati eljárás tekintetében

17

  

A Bizottság 1944/2005/EK rendelete (2005. november 25.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 175. egyedi pályázati eljárás tekintetében

19

  

A Bizottság 1945/2005/EK rendelete (2005. november 25.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 347. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/827/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. június 16.) a Spanyolország által a Siderúrgica Añón S.A. vonatkozásában elfogadott intézkedésekről (az értesítés a C(2004) 1813. számú dokumentummal történt) (1)

22

  

2005/828/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 23.) a 2005/393/EK határozatnak a Spanyolországban a kéknyelvbetegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4481. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2005/829/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 24.) az 1999/355/EK és a 2001/219/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 4500. számú dokumentummal történt)

39

  

2005/830/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 25.) az egyes dögevő madarak 1. kategóriába tartozó anyaggal való etetéséről szóló 2003/322/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4521. számú dokumentummal történt)

40

  

Európai Központi Bank

  

2005/831/EK

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2005. november 17.) az Európai Központi Bank forgalomban lévő euró-bankjegyekből származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti elosztásáról (EKB/2005/11)

41

  

2005/832/EK

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2005. november 17.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2002/11 vélemény módosításáról (EKB/2005/12)

43

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal