Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 305
48. évfolyam
2005. november 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1908/2005/EK rendelete (2005. november 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1909/2005/EK rendelete (2005. november 23.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat lezárásáról

3

 

*

A Bizottság 1910/2005/EK rendelete (2005. november 8.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló, 1725/2003/EK rendelet 1. és 6. nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, valamint IAS 1, 16, 19, 24, 38, 39, és a 4. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság és 5. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság tekintetében történő módosításáról (1)

4

 

*

A Bizottság 1911/2005/EK rendelete (2005. november 23.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének az flugeszton-acetát tekintetében történő módosításáról (1)

30

 

*

A Bizottság 2005/83/EK irányelve (2005. november 23.) a gépjárművek okozta rádiózavarokkal (elektromágneses összeférhetőséggel) kapcsolatos 72/245/EGK tanácsi irányelv I., VI., VII., VIII., IX. és X. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (1)

32

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/815/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 14.) a Kultúra Európai Fővárosa 2009. évi eseménysorozatról

36

  

Bizottság

  

2005/816/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 21.) az Észt Köztársaság számára a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4423. számú dokumentummal történt)

37

  

2005/817/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 21.) a Lett Köztársaság számára a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4424. számú dokumentummal történt)

38

  

2005/818/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 21.) a Magyar Köztársaságnak a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4427. számú dokumentummal történt)

39

  

2005/819/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 21.) a Litván Köztársaság számára a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4429. számú dokumentummal történt)

40

  

2005/820/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 21.) a Szlovák Köztársaságnak a HÉA-sajátforrás alapjának számításához az utolsó előtti évet megelőző évekre szóló statisztikák felhasználására, valamint bizonyos közelítő becslések alkalmazására való felhatalmazásáról (az értesítés a C(2005) 4430. számú dokumentummal történt)

41

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/821/KKBP határozata (2005. november 21.) az Európai Védelmi Ügynökség általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről szóló 2004/658/KKBP határozat módosításáról

43

 

*

A Tanács 2005/822/KKBP együttes fellépése (2005. november 21.) az Európai Uniónak az Integrált Rendőri Egységre vonatkozó Kinshasai (KDK) rendőri missziójáról (EUPOL Kinshasa) szóló 2004/847/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

44

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal