Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 304
48. évfolyam
2005. november 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1905/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1906/2005/EK rendelete (2005. november 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

  

A Bizottság 1907/2005/EK rendelete (2005. november 22.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/809/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 7.) az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

14

  

2005/810/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2005. november 14.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy francia tagjának kinevezéséről

16

  

2005/811/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 14.) a Régiók Bizottsága egy olasz teljes jogú tagjának és egy olasz póttagjának kinevezéséről

17

  

2005/812/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 14.) a Régiók Bizottsága egy spanyol teljes jogú tagjának kinevezéséről

18

  

Bizottság

  

2005/813/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 15.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 4394. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2005/814/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 18.) a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról, valamint a 2000/657/EK határozat módosításáról (1)

46

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal