Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 303
48. évfolyam
2005. november 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1899/2005/EK rendelete (2005. június 27.) az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

1

 

*

A Tanács 1900/2005/EK rendelete (2005. november 21.) az Európai Unió és Észak-Amerika, a Távol-Kelet és Ausztrálázsia ipari országai közötti együttműködés és a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló projektek végrehajtásáról szóló 382/2001/EK rendelet módosításáról

22

  

A Bizottság 1901/2005/EK rendelete (2005. november 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

*

A Bizottság 1902/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a VII. ICES-övezetben Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

26

 

*

A Bizottság 1903/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a IIa. (nem közösségi vizek), Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIIIa., b., d., e., XII. és XIV. ICES-övezetben Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

28

  

A Bizottság 1904/2005/EK rendelete (2005. november 21.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

30

 

*

A Bizottság 80/2005/EK irányelve (2005. november 21.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

32

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/803/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. június 27.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről

38

  

Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között egyes acéltermékek kereskedelméről

39

  

Bizottság

  

2005/804/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 18.) a 2000/609/EK határozatnak a laposmellű futómadarak friss húsának Ausztráliából és Uruguayból származó behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4408. számú dokumentummal történt) (1)

56

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/805/KKBP határozata (2005. november 21.) az Európai Unió szudáni különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2005/556/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

59

 

*

A Tanács 2005/806/KKBP határozata (2005. november 21.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

60

 

*

A Tanács 2005/807/KKBP együttes fellépése (2005. november 21.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

61

 

*

A Tanács 2005/808/KKBP határozata (2005. november 21.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszóvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

62

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal