Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 301
48. évfolyam
2005. november 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1880/2005/EK rendelete (2005. november 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1881/2005/EK rendelete (2005. november 17.) a Közösségi Dohányalap tekintetében a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 2182/2002/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1882/2005/EK rendelete (2005. november 17.) a Dánia lobogója alatt a IV ICES-övezetben (norvég vizek) közlekedő hajóknak a norvég homárra vonatkozó halászati tilalmáról

6

 

*

A Bizottság 1883/2005/EK rendelete (2005. november 17.) a közösségi és nemzetközi vizeken az I. és II. ICES-övezetben Dánia lobogója alatt közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

8

  

A Bizottság 1884/2005/EK rendelete (2005. november 17.) a kukorica importjára az 1808/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

10

  

A Bizottság 1885/2005/EK rendelete (2005. november 17.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

11

  

A Bizottság 1886/2005/EK rendelete (2005. november 17.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

12

  

A Bizottság 1887/2005/EK rendelete (2005. november 17.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/798/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 14.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött, a borkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről szóló megállapodás megkötéséről

14

  

Levélváltás formájában létrejött megállapodás az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről

16

  

Bizottság

  

2005/799/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 16.) a dél-afrikai köztársaságbeli madárinfluenza nagy patogenitású formája elleni védekezési intézkedésekről szóló 2004/614/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 4396. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Tanács 2005/696/EK, Euratom határozata (2005. október 3.) az Elsőfokú Bíróság határozatai Bíróság által történő felülvizsgálata feltételeinek és korlátainak megállapítása érdekében a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv módosításáról (HL L 266., 2005.10.11.)

21

 

*

Helyesbítés az egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról szóló, 2005. november 15-i 1872/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 300., 2005.11.17.)

22

 

*

Helyesbítés az euró-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló, 2004. december 6-i 2182/2004/EK tanácsi rendelethez (HL L 373., 2004.12.21.)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal