Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 300
48. évfolyam
2005. november 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1866/2005/EK rendelete (2005. november 8.) a 258/2005/EK rendelettel a Horvátországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- és ötvözetlen acélcsövek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám részleges felfüggesztésének meghosszabbításáról

1

  

A Bizottság 1867/2005/EK rendelete (2005. november 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1868/2005/EK rendelete (2005. november 16.) az 1065/2005/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről

6

 

*

A Bizottság 1870/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről és harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről

19

  

A Bizottság 1871/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

31

 

*

A Bizottság 1872/2005/EK rendelete (2005. november 15.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

33

  

A Bizottság 1873/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a 2005. november 17-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

39

  

A Bizottság 1874/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a 2005. november 17-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

41

  

A Bizottság 1875/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

43

  

A Bizottság 1876/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1828/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

45

  

A Bizottság 1877/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 1761/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

47

  

A Bizottság 1878/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

49

  

A Bizottság 1879/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

51

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/794/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló megállapodásnak a Közösség részéről történő aláírásáról

53

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok

55

  

2005/795/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 7.) az Európai Szociális Alap bizottságát érintő tagcseréről

61

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/796/KKBP együttes fellépése (2005. november 14.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének megbízatásának módosításáról

64

 

*

A Tanács 2005/797/KKBP együttes fellépése (2005. november 14.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról

65
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal