Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 299
48. évfolyam
2005. november 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1858/2005/EK rendelete (2005. november 8.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti megszűnési felülvizsgálatot követő, a Dél-Afrikából, Indiából, a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

 

*

A Tanács 1859/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről

23

  

A Bizottság 1860/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

32

 

*

A Bizottság 1861/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az 1064/2005/EK rendeletnek a litván intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

34

 

*

A Bizottság 1862/2005/EK rendelete (2005. november 15.) a litván intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó, a búza lisztté való átalakítására irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

35

 

*

A Bizottság 1863/2005/EK rendelete (2005. november 15.) a lett intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó, a búza lisztté való átalakítására irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

40

 

*

A Bizottság 1864/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet az 1. nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány, valamint a 32. és 39. nemzetközi számviteli standardok tekintetében történő módosításáról (1)

45

  

A Bizottság 1865/2005/EK rendelete (2005. november 15.) a gabonaágazatban 2005. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

58

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/790/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodásnak a Közösség részéről történő aláírásáról

61

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

62

  

Bizottság

  

2005/791/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 14.) egy új borászati eljárás kísérleti lefolytatásának Németország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4376. számú dokumentummal történt)

71

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/792/CFSP közös álláspontja (2005. november 14.) az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről

72

 

*

A Tanács 2005/793/KKBP közös álláspontja (2005. november 14.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

80

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal