Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 297
48. évfolyam
2005. november 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1853/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1854/2005/EK rendelete (2005. november 14.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Miel de Provence)

3

 

*

A Bizottság 1855/2005/EK rendelete (2005. november 14.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzése vonatkozásában a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Mela Alto Adige vagy Südtiroler Apfel (OFJ), Asperge des Sables des Landes (OFJ), Pâtes d€™Alsace (OFJ), Jamón de Trevélez (OFJ), Oliva Ascolana del Piceno (OEM))

5

 

*

A Bizottság 1856/2005/EK rendelete (2005. november 14.) az engedélybemutatási kötelezettség alá tartozó termékek tekintetében a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1857/2005/EK rendelete (2005. november 14.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 1864/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról

9

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a többek között a Kínai Népköztársaságból származó elektronikus mérlegek (REM) behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2605/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. április 28-i 692/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 112., 2005.5.3.)

11
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal