Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 296
48. évfolyam
2005. november 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1844/2005/EK rendelete (2005. november 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1845/2005/EK rendelete (2005. november 11.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

  

A Bizottság 1846/2005/EK rendelete (2005. november 11.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 174. egyedi pályázati eljárás tekintetében

6

  

A Bizottság 1847/2005/EK rendelete (2005. november 11.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 174. egyedi pályázati eljárás tekintetében

8

  

A Bizottság 1848/2005/EK rendelete (2005. november 11.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 346. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

10

  

A Bizottság 1849/2005/EK rendelete (2005. november 11.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 30. egyenkénti pályázati felhívásra

11

  

A Bizottság 1850/2005/EK rendelete (2005. november 11.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 29. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

12

 

*

A Bizottság 1851/2005/EK rendelete (2005. november 11.) az ír whisky formájában exportált gabonafélék 2005/2006-os időszakban alkalmazandó együtthatóinak rögzítéséről

13

 

*

A Bizottság 1852/2005/EK rendelete (2005. november 11.) a skót whisky formájában exportált gabonafélék 2005/2006-os időszakban alkalmazandó együtthatóinak rögzítéséről

15

 

*

A Bizottság 77/2005/EK irányelve (2005. november 11.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv V. mellékletének módosításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/785/EK

 

*

A Tanács határozata 2005. november 8. a Régiók Bizottsága egy tagjának kinevezéséről

18

  

Bizottság

  

2005/786/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. március 2.) a Németország által a Chemische Werke Piesteritz számára nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2005) 427. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2005/787/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 11.) egy dél-afrikai létesítménynek a tagállamok által hústermékek behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe való felvétele tekintetében a 97/569/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4283. számú dokumentummal történt) (1)

39

  

2005/788/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 11.) a nalednek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2005) 4351. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2005/789/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 11.) a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek legyőzése céljából Belgiumban, Franciaországban és Hollandiában felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2005-ös évre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2005) 4356. számú dokumentummal történt)

42

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal