Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 295
48. évfolyam
2005. november 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1826/2005/EK rendelete (2005. november 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1827/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a cukorágazatban 2005. november 11-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1828/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1829/2005/EK rendelete (2005. november 10.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 12. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

7

  

A Bizottság 1830/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

8

  

A Bizottság 1831/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

9

  

A Bizottság 1832/2005/EK rendelete (2005. november 10.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

10

  

A Bizottság 1833/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

18

  

A Bizottság 1834/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

20

  

A Bizottság 1835/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

21

  

A Bizottság 1836/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

25

  

A Bizottság 1837/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1838/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

30

  

A Bizottság 1839/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

31

  

A Bizottság 1840/2005/EK rendelete (2005. november 10.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

33

  

A Bizottság 1841/2005/EK rendelete (2005. november 10.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

34

  

A Bizottság 1842/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a kukorica importjára az 1808/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

35

  

A Bizottság 1843/2005/EK rendelete (2005. november 10.) a kukorica importjára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

36

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/781/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. június 6.) az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről

37

  

Megállapodás a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Unió közötti tudományos és technológiai együttműködésről

38

  

Bizottság

  

2005/782/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. május 3.) Németország állami támogatási szabályáról a közvetlenül a gazdaságot szolgáló települési infrastruktúra kiépítése a regionális gazdaságszerkezet javítását illető közérdekű feladat kerettervének II. része 7. pontja értelmében, a kis- és középvállalkozások számára helyiségeket és közszolgáltatásokat biztosító ipari, technológiai és alapítóközpontok létesítése vagy kiépítése 2004-2006 (az értesítés a C(2005) 1315. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2005/783/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 14.) a 2001/689/EK, a 2002/231/EK és a 2002/272/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4102. számú dokumentummal történt) (1)

51

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/784/KKBP határozata (2005. november 7.) az Európai Uniónak Kambodzsában a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulása tekintetében a 1999/730/KKBP határozat meghosszabbításáról és módosításáról

53

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal