Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 294
48. évfolyam
2005. november 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1823/2005/EK rendelete (2005. november 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1824/2005/EK rendelete (2005. november 9.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1825/2005/EK rendelete (2005. november 9.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 57. alkalommal történő módosításáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/780/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 8.) a ragadós száj- és körömfájás vírus antigének vásárlásáról és tárolásáról

7

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 144/05/COL (2005. június 17.) az állami támogatások anyagi és jogi eljárásjogi szabályainak ötvenedik módosításáról a 17a. fejezet újra életbe léptetésével: rövid lejáratú exporthitel-biztosítás

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal