Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 293
48. évfolyam
2005. november 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1818/2005/EK rendelete (2005. november 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1819/2005/EK rendelete (2005. november 8.) az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról

3

 

*

A Bizottság 1820/2005/EK rendelete (2005. november 8.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1821/2005/EK rendelete (2005. november 8.) az 1653/2004/EK rendeletnek a végrehajtó hivatalok számvitelért felelős tisztviselői posztja tekintetében történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1822/2005/EK rendelete (2005. november 8.) a 466/2001/EK rendeletnek az egyes zöldségekben található nitrát tekintetében történő módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 2005/76/EK irányelve (2005. november 8.) a 90/642/EGK és a 86/362/EGK tanácsi irányelvnek a bennük a krezoxim-metilre, a ciromazinra, a bifentrinre, a metalaxilra és az azoxistrobinra vonatkozóan meghatározott megengedett legmagasabb szermaradvány-értékek tekintetében történő módosításáról (1)

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/777/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 13.) a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó 96/49/EK tanácsi irányelv értelmében bizonyos eltérések tagállamok általi elfogadásának engedélyezéséről szóló 2005/180/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3555. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2005/778/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 28.) az Aminopyralidnak és a fluopicolidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2004) 4535. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2005/779/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 8.) Olaszországban a sertések hólyagos betegsége elleni állat-egészségügyi intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 4273. számú dokumentummal történt) (1)

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal