Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 292
48. évfolyam
2005. november 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1813/2005/EK rendelete (2005. november 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1814/2005/EK rendelete (2005. november 7.) az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó pályázati eljárás létrehozásáról szóló 580/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1815/2005/EK rendelete (2005. november 7.) a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2742/90/EGK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 1816/2005/EK rendelete (2005. november 7.) a gabonaágazatban 2005. november 8-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

5

  

A Bizottság 1817/2005/EK rendelete (2005. november 7.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Információ az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás hatálybalépéséről

10

  

Bizottság

  

2005/775/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 4.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/499/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4235. számú dokumentummal történt)

11

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/776/KKBP együttes fellépése (2005. november 7.) az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának módosításáról

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal