Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 291
48. évfolyam
2005. november 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1807/2005/EK rendelete (2005. november 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1808/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 1809/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

4

 

*

A Bizottság 1810/2005/EK rendelete (2005. november 4.) egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (1)

5

 

*

A Bizottság 1811/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (1)

12

 

*

A Bizottság 1812/2005/EK rendelete (2005. november 4.) a 490/2004/EK, 1288/2004/EK, 521/2005/EK és 833/2005/EK rendeletnek az enzimek és a mikroorganizmusok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/769/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 27.) A Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról

24

  

2005/770/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2005) 4185. számú dokumentummal történt) (1)

33

  

2005/771/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 93/195/EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4186. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2005/772/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel és a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szembeni ellenálló képességre géntechnológiával módosított kukorica terméknek (Zea mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2005) 4192. számú dokumentummal történt)

42

  

2005/773/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) Luxemburgban a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásáról szóló 2003/136/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 4193. számú dokumentummal történt)

45

  

2005/774/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 3.) a 92/452/EGK határozatnak az amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4195. számú dokumentummal történt) (1)

46

 
  

Helyesbítések

 
  

Bizottság

 

*

Helyesbítés az egyes harmadik országokban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő madarak harmadik országokból történő mozgásáról szóló, 2005. október 27-i 2005/759/EK bizottsági határozathoz (HL L 285., 2005.10.28.)

48

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal