Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 290
48. évfolyam
2005. november 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1801/2005/EK rendelete (2005. november 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1802/2005/EK rendelete (2005. november 3.) a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2771/1999/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1803/2005/EK rendelete (2005. november 1.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1804/2005/EK rendelete (2005. november 3.) a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2807/83/EGK rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1805/2005/EK rendelete (2005. november 3.) a merevítőrudas zsákhálók és a passzív halászfelszerelés jelölésére és azonosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 356/2005/EK rendelet módosításáról

12

  

A Bizottság 1806/2005/EK rendelete (2005. november 3.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/766/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) az Európai Közösség és a Mexikói Egyesült Államok közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről

16

  

Megállapodás a Mexikói Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti tudományos és technológiai együttműködésrő

17

  

2005/767/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. október 24.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára differenciált üzemanyag-adómértékek alkalmazásának engedélyezéséről

25

  

Bizottság

  

2005/768/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 28.) a 2001/618/EK határozat Ain megyének (Franciaország) az Aujeszky-féle betegségtől mentes régiók jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4178. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2005. októberének első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében a behozatali engedélyek kibocsátásáról szóló, 2005. október 20-i 1724/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 276., 2005.10.21.)

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal