Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 288
48. évfolyam
2005. október 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1777/2005/EK rendelete (2005. október 17.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1778/2005/EK rendelete (2005. október 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1779/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a Dánia lobogója alatt a IIIa. ICES-övezetben közlekedő hajóknak a sprattra vonatkozó halászati tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 1780/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a Franciaország lobogója alatt a VIII., IX. és X. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a fekete abroncshalra vonatkozó halászati tilalmáról

14

 

*

A Bizottság 1781/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a Lengyelország lobogója alatt az I. és II. ICES-övezetben közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

16

  

A Bizottság 1782/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 173. egyedi pályázati eljárás tekintetében

18

  

A Bizottság 1783/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 173. egyedi pályázati eljárás tekintetében

20

  

A Bizottság 1784/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 345. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

22

  

A Bizottság 1785/2005/EK rendelete (2005. október 28.) az 1609/88/EGK rendelet módosításáról a 3143/85/EGK és a 2571/97/EK rendelet alapján értékesített vaj beraktározásának legkésőbbi időpontja tekintetében

23

  

A Bizottság 1786/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 92. egyedi pályázati felhívásról

24

  

A Bizottság 1787/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 29. egyenkénti pályázati felhívásra

25

  

A Bizottság 1788/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 28. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1789/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. november 1-jétől30-ig terjedő időszakra

27

  

A Bizottság 1790/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

28

  

A Bizottság 1791/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

30

  

A Bizottság 1792/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

32

  

A Bizottság 1793/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

34

 

*

A Bizottság 1794/2005/EK rendelete (2005. október 28.) az egyes közvetlen támogatásokra és strukturális vagy környezetvédelmi intézkedésekre alkalmazandó 2005. évi átváltási árfolyamok rögzítéséről

36

 

*

A Bizottság 1795/2005/EK rendelete (2005. október 28.) az olívaolaj-termelésre vonatkozó támogatási rendszernek az 1998/1999-től 2004/2005-ig terjedő gazdasági években történő alkalmazására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2366/98/EK rendelet módosításáról

40

 

*

A Bizottság 1796/2005/EK rendelete (2005. október 28.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

42

 

*

A Bizottság 1797/2005/EK rendelete (2005. október 28.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 56. alkalommal történő módosításáról

44

  

A Bizottság 1798/2005/EK rendelete (2005. október 28.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 október hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 992/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

46

  

A Bizottság 1799/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a gabonaágazatban 2005. november 1-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

47

  

A Bizottság 1800/2005/EK rendelete (2005. október 28.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

50

  

Bíróság

 

*

Az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának módosításai

51

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/763/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 28.) a 2005/393/EK határozatnak a Spanyolországban a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4162. számú dokumentummal történt) (1)

54

  

2005/764/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 28.) Olaszország Toscana tartományában Grosseto megye brucellózis-mentessé (B. melitensis) történő nyilvánítása tekintetében a 93/52/EGK határozat, valamint Franciaország szarvasmarhabrucellózis-mentessé történő nyilvánítása tekintetében a 2003/467/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4187. számú dokumentummal történt) (1)

56

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/765/KKBP határozata (2005. október 3.) az Európai Unió és Indonézia kormánya közötti, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziója (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) és annak személyi állománya feladatairól, jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, levélváltás formájában történő megállapodás megkötéséről

59

  

Az Európai Unió és Indonézia kormánya közötti, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő megfigyelő missziója (Acehi megfigyelő misszió - AMM) és annak személyi állománya feladatairól, jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, levélváltás formájában történő Megállapodás

60

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal