Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 287
48. évfolyam
2005. október 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

2005/750/EK:
Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 5/2005 határozata (2005. június 25.) a felülvizsgáltAKCS-EK partnerségi megállapodás aláírásának időpontjától annak hatálybalépésének időpontjáig terjedő időszak átmeneti intézkedéseiről

1
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal