Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 285
48. évfolyam
2005. október 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1755/2005/EK rendelete (2005. október 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1756/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 1757/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a marhahúságazat különleges piaci támogatási intézkedéseiről szóló 690/2001/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1758/2005/EK rendelete (2005. október 27.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes magyarországi borokra vonatkozóan történő megindításáról

8

  

A Bizottság 1759/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a cukorágazatban 2005. október 28-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

10

  

A Bizottság 1760/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1761/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

14

  

A Bizottság 1762/2005/EK rendelete (2005. október 27.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 11. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

17

  

A Bizottság 1763/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

18

  

A Bizottság 1764/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

21

 

*

A Bizottság 1765/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a Dánia lobogója alatt a III. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak az északi menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

23

  

A Bizottság 1766/2005/EK rendelete (2005. október 27.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

25

  

A Bizottság 1767/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

33

  

A Bizottság 1768/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

35

  

A Bizottság 1769/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2005 októberének első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

36

  

A Bizottság 1770/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

38

  

A Bizottság 1771/2005/EK rendelete (2005. október 27.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

40

  

A Bizottság 1772/2005/EK rendelete (2005. október 27.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

42

  

A Bizottság 1773/2005/EK rendelete (2005. október 27.) az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

43

  

A Bizottság 1774/2005/EK rendelete (2005. október 27.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

44

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/756/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. október 17.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján Haitivel folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló, 2001/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

45

  

2005/757/EK

 

*

Az EU-Marokkó Társulási Tanács 1/2005. számú ajánlása (2005. október 24.) az EU-Marokkó cselekvési terv végrehajtásáról

49

  

Bizottság

  

2005/758/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 27.) Horvátországban a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2005/749/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 4286. számú dokumentummal történt) (1)

50

  

2005/759/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 27.) az egyes harmadik országokban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő madarak harmadik országokból történő mozgásáról (az értesítés a C(2005) 4287. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

2005/760/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 27.) az egyes harmadik országokban előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban a fogságban élő madarak behozatalára vonatkozó egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 4288. számú dokumentummal történt) (1)

60

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal