Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 284
48. évfolyam
2005. október 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1752/2005/EK rendelete (2005. október 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1753/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Franciaország lobogója alatt az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren közlekedő hajóknak a kékúszójú tonhalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1754/2005/EK rendelete (2005. október 26.) 2005-ben a 21. cikk Franciaország tengerentúli megyéi esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől való eltérésről

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/754/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 19.) a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport tagjainak kinevezéséről a harmadik mandátum idejére

6

  

2005/755/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 25.) meghatározott termékek harmadik országokba történő kivitele tekintetében a 2005/92/EK és a 2005/93/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4134. számú dokumentummal történt) (1)

8

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló, 2005. május 18-i 2005/737/EK bizottsági ajánláshoz (HL L 276., 2005.10.21.)

10

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal