Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 282
48. évfolyam
2005. október 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1750/2005/EK rendelete (2005. október 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1751/2005/EK rendelete (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet IFRS 1, IAS 39 és SIC 12 tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) (1)

3

 

*

A Bizottság 2005/74/EK irányelve (2005. október 25.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek az abban rögzített etofumezát, lambda-cihalotrin, metomil, pimetrozin és tiabendazol szermaradvány legmagasabb mértékére tekintettel történő módosításáról (1)

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/751/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 21.) az aszkorbinsav, a kálium-jodid és a kálium-tiocianát hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban a részletes vizsgálatra leadott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2005) 4025. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2005/752/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 24.) az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

20

  

2005/753/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 24.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének a friss hús Brazíliából történő behozatalára vonatkozó módosításáról (az értesítés a C(2005) 4168. számú dokumentummal történt) (1)

22

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2005. július 27-i 1259/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 200., 2005.7.30.)

29

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2005. augusztus 12-i 1336/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 211., 2005.8.13.)

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal