Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 280
48. évfolyam
2005. október 25.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1740/2005/EK rendelete (2005. október 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1741/2005/EK rendelete (2005. október 24.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1165/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1742/2005/EK rendelete (2005. október 24.) a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1164/2005/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1743/2005/EK rendelete (2005. október 24.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1166/2005/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1744/2005/EK rendelete (2005. október 24.) az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 1168/2005/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 1745/2005/EK rendelete (2005. október 24.) a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló 565/2002/EK rendeletnek megfelelően benyújtott behozatali engedélyek kiadására vonatkozó ideiglenes rendelkezések elfogadásáról

7

 

*

A Bizottság 1746/2005/EK rendelete (2005. október 24.) a szarvasmarhafélék közé tartozó fajtatiszta nőivarú tenyészállatok esetében az export-visszatérítések megadása keretében benyújtott származási igazolás tekintetében a 2342/92/EGK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1747/2005/EK rendelete (2005. október 24.) az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a borágazati termékekre vonatkozóan harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 883/2001/EK rendelet módosításáról

9

  

A Bizottság 1748/2005/EK rendelete (2005. október 24.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

12

  

A Bizottság 1749/2005/EK rendelete (2005. október 24.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/746/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 20.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4026. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2005/747/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 21.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4054. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2005/748/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 24.) a 2002/300/EK határozatnak a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékéből kizárt területek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4081. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2005/749/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 24.) Horvátországban a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesités a C(2005) 4229. számú dokumentummal történt) (1)

23

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal